Saturday, 26 March 2011

Perancangan Panitia Geografi 2011


PELAN OPERASI
PANITIA GEOGRAFI MENENGAH RENDAH
SMK JELAI (F) 2011

Nama Aktiviti
KELAS ELIT
Objektif
Meningkatkan % kualiti di dalam keputusan PMR 2011
Tempoh Pelaksanaan
Feb - Ogos
Kumpulan Sasaran
Pelajar yang mempunyai markah PAT 2010 dalam julat 65 - 100
Kos
RM525

PROSEDUR
LANGKAH
PROSES KERJA
TANGGUNG JAWAB
TEMPOH
PELAN KONTIGENSI
1
·         Kenal pasti individu pelajar yang mendapat markah 65 – 100
·      Pengetua
·      GPK 1
·      GKMP  Kemanusiaan
·      YDP PIBG
·      KP Geografi
·      Guru Akademik Geografi

2 hari
Taklimat sewaktu SSK
2
·         Pemakluman kepada pelajar terpilih
KP Geografi
1 hari
Surat pemakluman
3
·         Penyediaan bahan
·         KP Geografi
·         Guru Akademik Geografi
3 hari
Bahan dari Peperiksaan Percubaan PMR
4
·         Pelaksanaan program
·         KP Geografi
·         Guru Akademik Geografi
1/ minggu dari Feb - Ogos
Modul Soalan PMR
5
·         Penilaian Impak
·         GKMP Kemanusiaan
Setiap akhir bulan
Refleksi peserta
PELAN OPERASI
PANITIA GEOGRAFI MENENGAH RENDAH
SMK JELAI (F) 2011

Nama Aktiviti
KELAS TAMBAHAN
Objektif
Meningkatkan % kuantiti di dalam keputusan PMR 2011
Tempoh Pelaksanaan
Feb - Ogos
Kumpulan Sasaran
Semua pelajar Tingkatan 3
Kos
RM560

PROSEDUR
LANGKAH
PROSES KERJA
TANGGUNG JAWAB
TEMPOH
PELAN KONTIGENSI
1
·         Mesyuarat Kurikulum 1
·         Penetapan masa dan tarikh
·      Pengetua
·      GPK 1
·      SU Akademik
1 hari

2
·         Pembinaan Jadual Waktu Kelas Tambahan Tingkatan 3
SU Akademik
1 minggu
Taklimat sewaktu SSK
3
·         Pemakluman kepada pelajar
SU Akademik
1hari
Surat Makluman
4
·         Penyediaan Bahan
·         KP Geografi
·         Guru Akademik Geografi
1 minggu
Bahan dari Panitia Daerah @ Percubaan Negeri
5
·         Penilaian Impak
·         GKMP Kemanusiaan
Setiap akhir bulan
Refleksi pesertaPELAN OPERASI
PANITIA GEOGRAFI MENENGAH RENDAH
SMK JELAI (F) 2011

Nama Aktiviti
LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN
Objektif
Meningkatkan  kualiti  P&P guru dalam subjek Geografi khususnya Geografi T3
Tempoh Pelaksanaan
Mac
Kumpulan Sasaran
Semua  guru Geografi
Kos
RM108

PROSEDUR
LANGKAH
PROSES KERJA
TANGGUNG JAWAB
TEMPOH
PELAN KONTIGENSI
1
·         Mesyuarat Panitia 1/2011
·         Penetapan masa dan tarikh
·         Agihan tugas
Ø  Pelapor
Ø  Bahan kursus
Ø  Makanan
Ø  Fotostat
Ø  Alatan
·         Penyediaan kertas kerja LDP
·      Pengetua
·      GPK 1
·      GKMP Kemanusiaan

3 hari

2
·         Urusan surat mesyuarat kepada peserta dan penceramah
·         KP Geografi
4 hari
E - mail
3
·         Penyediaan Bahan
·         GKMP Kemanusiaan
·         KP Geografi

3 hari

4
·         Pelaksanaan program
·         GKMP Kemanusiaan
·         KP Geografi

1 hari
Ceramah
5
·         Penilaian Impak
·         GKMP Kemanusiaan
1 hari
Laporan kursus


PELAN OPERASI
PANITIA GEOGRAFI MENENGAH RENDAH
SMK JELAI (F) 2011

Nama Aktiviti
LATIH TUBI DALAM KELAS
Objektif
Meningkatkan % kuantiti di dalam keputusan akhir tahun T1, T2 dan PMR 2011
Tempoh Pelaksanaan
Feb - Ogos
Kumpulan Sasaran
Semua pelajar Tingkatan 1, 2, dan 3
Kos
RM600

PROSEDUR
LANGKAH
PROSES KERJA
TANGGUNG JAWAB
TEMPOH
PELAN KONTIGENSI
1
·         Mesyuarat Panitia 1

·      GPK 1
·      GKMP Kemanusiaan
·      KP Geografi
1 hari

2
·         Penyediaan Bahan
·         KP Geografi
·         Guru Akademik Geografi
1 minggu
Bahan berdasarkan buku teks
3
·         Pelaksanaan program
·         KP Geografi
·         Guru Akademik Geografi

Sepanjang tahun (waktu P&P)

4
·         Penilaian Impak
·         GKMP Kemanusiaan
Setiap akhir bulan
Refleksi pesertaPELAN OPERASI
PANITIA GEOGRAFI MENENGAH RENDAH
SMK JELAI (F) 2011

Nama Aktiviti
PROGRAM PEMULIHAN
Objektif
Meningkatkan  Kuantiti Pelajar lulus Geografi  dalam PMR
Tempoh Pelaksanaan
Mac -Julai
Kumpulan Sasaran
Semua  guru Geografi
Kos
RM100

PROSEDUR
LANGKAH
PROSES KERJA
TANGGUNG JAWAB
TEMPOH
PELAN KONTIGENSI
1
·         Mesyuarat Panitia 1/2011

·      Pengetua
·      GPK 1
·      GKMP Kemanusiaan
·      KP Geografi
Guru Akademik Geografi
1 hari

2
·         Pemakluman Kepada Pelajar yang  terpilih
·         KP Geografi
1 hari

3
·         Penyediaan Bahan
·         KP Geografi
·         Guru Akademik Geografi

3 hari
Soalan Peperiksaan PMR dan Percubaan Negeri (Topik)
4
·         Pelaksanaan program
·         KP Geografi
·         Guru Akademik Geografi

2/bulan
Buku Latih Tubi
5
·         Penilaian Impak
·         GKMP Kemanusiaan
1 hari
Refleksi Peserta
PELAN OPERASI
PANITIA GEOGRAFI MENENGAH RENDAH
SMK JELAI (F) 2011

Nama Aktiviti
PROGRAM PEMBINAAN JSU
Objektif
Meningkatkan  Kemahiran Guru Membina Item
Tempoh Pelaksanaan
Feb & April
Kumpulan Sasaran
Semua  guru Geografi
Kos
RM108

PROSEDUR
LANGKAH
PROSES KERJA
TANGGUNG JAWAB
TEMPOH
PELAN KONTIGENSI
1
·         Mesyuarat Panitia 1/2011
·         Penetapan masa dan tarikh
·         Agihan tugas
Ø  Pelapor
Ø  Bahan kursus
Ø  Makanan
Ø  Fotostat
Ø  Alatan
·         Penyediaan kertas kerja LDP
·      Pengetua
·      GPK 1
·      GKMP Kemanusiaan

3 hari

2
·         Urusan surat mesyuarat kepada peserta dan penceramah
·         KP Geografi
4 hari
E - mail
3
·         Penyediaan Bahan
·         GKMP Kemanusiaan
·         KP Geografi

3 hari

4
·         Pelaksanaan program
·         GKMP Kemanusiaan
·         KP Geografi

1 hari
Ceramah
5
·         Penilaian Impak
·         GKMP Kemanusiaan
1 hari
Laporan kursus


PELAN OPERASI
PANITIA GEOGRAFI MENENGAH RENDAH
SMK JELAI (F) 2011

Nama Aktiviti
TEKNIK BELAJAR
Objektif
Meningkatkan kemahiran belajar secara bijak
Tempoh Pelaksanaan
Jan - Mac
Kumpulan Sasaran
Semua Pelajar PMR
Kos
RM150

PROSEDUR
LANGKAH
PROSES KERJA
TANGGUNG JAWAB
TEMPOH
PELAN KONTIGENSI
1
·         Penyediaan kertas Kerja dan Kelulusan Pentadbir
·      Pengetua
·      GPK 1
·      GKMP Kemanusiaan
·      UBK

3 hari

2
·         Urusan surat mesyuarat kepada peserta  dan penceramah
·         UBK
4 hari
E - mail
3
·         Penyediaan Bahan
·         UBK

3 hari

4
·         Pelaksanaan program
·         GKMP Kemanusiaan
·         UBK
·         KP Geografi

1 hari
Ceramah
5
·         Penilaian Impak
·         GKMP Kemanusiaan
1 hari
Refleksi Pra dan Pos Peserta

PELAN OPERASI
PANITIA GEOGRAFI MENENGAH RENDAH
SMK JELAI (F) 2011

Nama Aktiviti
TEKNIK MENJAWAB
Objektif
Meningkatkan  % lulus pelajar dalam PMR
Tempoh Pelaksanaan
Mei - Julai
Kumpulan Sasaran
Semua  guru Geografi
Kos
RM108

PROSEDUR
LANGKAH
PROSES KERJA
TANGGUNG JAWAB
TEMPOH
PELAN KONTIGENSI
1
·         Mesyuarat Panitia 1/2011
·         Penetapan masa dan tarikh

·      Pengetua
·      GPK 1
·      GKMP Kemanusiaan

3 hari

2
·         Urusan surat mesyuarat kepada peserta dan penceramah
·         KP Geografi
4 hari
E - mail
3
·         Penyediaan Bahan
·         GKMP Kemanusiaan
·         KP Geografi

3 hari

4
·         Pelaksanaan program
·         GKMP Kemanusiaan
·         KP Geografi

1 hari
Ceramah
5
·         Penilaian Impak
·         GKMP Kemanusiaan
1 hari
Refleksi Peserta

PELAN OPERASI
PANITIA GEOGRAFI MENENGAH RENDAH
SMK JELAI (F) 2011

Nama Aktiviti
GERAK GEMPUR
Objektif
Meningkatkan  % lulus pelajar dalam PMR
Tempoh Pelaksanaan
Julai- Sept
Kumpulan Sasaran
Semua  guru Geografi
Kos
RM108

PROSEDUR
LANGKAH
PROSES KERJA
TANGGUNG JAWAB
TEMPOH
PELAN KONTIGENSI
1
·         Mesyuarat Panitia 1/2011

·      Pengetua
·      GPK 1
·      GKMP Kemanusiaan

3 hari

2
·         Penyediaan Bahan
·         GKMP Kemanusiaan
·         KP Geografi
·         Guru Akademik Geografi

3 hari

3
·         Pelaksanaan program
·         GKMP Kemanusiaan
·         KP Geografi
·         Guru Akademik Geografi

1 hari
Soalan Percubaan Negeri Lain
4
·         Penilaian Impak
·         GKMP Kemanusiaan
Julai – September
Refleksi Peserta


PELAN TAKTIKAL 2011
PANITIA GEOGRAFI

Bil

Program

Objektif

Tanggungjawab

Tempoh
Kos/
Sumber

TOV

ETR
Indikator
Pencapaian
1
Ujian Pra Asas Geografi
Mengenalpasti tahap pencapaian pelajar bagi sasaran lulus PMR
KP Panitia
1 hari pada awal persekolahan
RM100 Panitia
79.9% murid lulus dalam peperiksaan akhir tahun.
94% murid  mencapai gred lulus.
Kemahiran asas Geografi pelajar
2
Klinik Geografi
Meningkatkan peratus lulus murid  bagi mata pelajaran Geografi sekurang-kurangnya 94%
Guru Mata Pelajaran Geografi
2  kali sebulan
RM 200 Panitia
20.1% murid gagal menguasai kemahiran asas
94% murid menguasai kemahiran asas
Bilangan murid menguasai kemahiran asas Geografi.
3
Kelas Tambahan
Meningkatkan pencapaian cemerlang murid bagi mata pelajaran Geografi dalam PMR sekurang-kurangnya 10%
Guru Mata Pelajaran Geografi
1  jam setiap minggu
RM 500 Panitia
2.6 % murid mendapat gred A
10% murid mencapai gred A
Peratus murid mendapat gred A bagi mata pelajaran Geografi
4
Teknik Menjawab Soalan
Meningkatkan peratus murid menguasai pencapaian minimum gred D  kepada 84% dalam PMR
KP Geografi
2 jam
RM 250 PIBG
59.8% murid menguasai minimum gred C
84 % murid menguasai minimum gred C
Peratus murid menguasai minimum gred C
5
Gerak Gempur
Meningkatkan peratus pencapaian lulus murid bagi mata pelajaran Geografi PMR kepada 94%
Guru Mata Pelajaran Geografi
Selepas Peperiksaan Percubaan PMR
RM600
Panitia
79.9% murid lulus dalam peperiksaan akhir tahun.
94% murid lulus dalam PMRPELAN STRATEGIK  (TAHUN 2010 – 2013)
PANITIA  GEOGRAFI

ISU STRATEGIK
MASALAH
MATLAMAT
STRATEGI
INDIKATOR PENCAPAIAN
Pencapaian mata pelajaran Geografi masih pada tahap sederhana
  1. Peratus pelajar yang mendapat gred A bagi mata pelajaran Geografi tidak mencapai 20% dalam Peperiksaan dalaman dan PMR
  1. Keupayaan pelajar menguasai kemahiran asas masih lemah terutama pelajar yang lemah 3M.
  1. Peratus lulus mata pelajaran Geografi dalam peperiksaan dalaman tidak mencapai 80%
1.      Meningkatkan bilangan pelajar yang mendapat gred A bagi mata pelajaran Geografi dalam ujian dan PMR mencapai 30% menjelang tahun 2013

2.         Meningkatkan keupayaan pelajar menguasai kemahiran asas Geografi sehingga mencapai 40% menjelang tahun 2013.
3.         Meningkatkan  peratus lulus mata pelajaran Geografi dalam ujian mencapai 80%  dan PMR 98% menjelang 2013.
1.         Meningkatkan kualiti pengajaran guru dengan mempelbagaikan bahan P&P terutamanya dalam ICT bagi menarik minat pelajar dalam subjek Geografi.


2.         Memberikan penekanan kepada pelajar bagi mendalami kemahiran menggunakan peta kosong.


3.         Meningkatkan kualiti pembelajaran pelajar.


1.         Peratus pelajar yang mendapat gred A bagi mata pelajaran geografi dalam peperiksaan akhir tahun dan PMR.

2.         Keupayaan pelajar membaca peta dan menguasai kemahiran asas Geografi.

3.         Peratus pelajar yang lulus dalam mata pelajaran Geografi dalam peperiksaan akhir tahun dan PMR.


No comments:

Post a Comment